Anglický jazyk pro začátečníky I

 

 

 

Popis

Náplň kurzu

1) krátké představení

2) samotná angličtina

 • pozdravy
 • seznamovací fráze
 • zájmena (já, ty…)
 • časování základních sloves
 • členy podstatných jmen, vazba THERE IS/THERE ARE – vyjadřujeme, že někde něco je/existuje

PAUZA

 • základní slovní zásoba
 • číslovky
 • předložky
 • představit se
 • a mnoho jiného 🙂 Toto je pouze minimální osnova, kterou zvládneme.
 • na závěr si vše procvičíme

3) zhodnocení kurzu

 

Na kurzu budeme střídat učební formy:

 • výuka s celou skupinou – frontální
 • procvičování – krátké dialogy ve dvojicích

Dále bude zařazeno několik jednoduchých her na procvičení slovní zásoby a gramatiky.

Všechny podklady – přehled látky dostanete v tištěné formě přímo na kurzu.

Místo konání

Kurz se koná v zahrádkové oblasti pod velkou pergolou – Brankovická 1426, Kolín